Welkom Gast

€ 0,00
0

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Gamescentraal.nl producten van welke aard dan ook aan de afnemer levert. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk als dat schriftelijk is overeengekomen.

 
1. Algemene bepalingen

1.1 Met de naam Gamescentraal.nl in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar het bedrijf Games Centraal dat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel onder het KVK-nummer: 60364750.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Gamescentraal.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden ten alle tijde te wijzigen. De afnemer erkent dat Gamescentraal.nl bevoegd is deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en accepteert daarmee de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

2. Prijzen en betalingen

2.1 Alle prijzen die gegeven staan op Gamescentraal.nl zijn inclusief BTW en andere opgelegde heffingen die de overheid oplegt.

2.2 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. (Tenzij het is vermeld).

2.3 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Gamescentraal.nl zijn vrijblijvend, tenzij door Gamescentraal.nl uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

2.4 Betaling van bestelde producten via de website Gamescentraal.nl kan alleen geschieden via een vooruitbetaling via bank of giro. Betaling via Ideal is ook mogelijk. Binnen 14 dagen dient de betaling plaats te vinden nadat het product is besteld, tenzij het schriftelijk anders is overeengekomen. Na veertien dagen wordt de bestelling geannuleerd. 

2.5 Indien de afnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn, zoals bij 2.4 genoemd staat, betaald heeft, kan Gamescentraal.nl zonder enige aanmaning of ingebrekestelling wettelijke rente berekenen bovenop het openstaande bedrag.

2.6 Indien afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Gamescentraal.nl de vordering uit handen geven, in welk geval de afnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

2.7 Gamescentraal.nl is gerechtigd, indien afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de bestellingen op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

2.8 Prijswijzigingen onder voorbehoud.

 
3. Levering van producten
 
3.1 Producten van Gamescentraal.nl zijn alleen leverbaar in Nederland en Belgie.
 
3.2 Gamescentraal.nl kan niet de garantie geven dat het alle producten kan leveren. Bij de producten staat dan ook zodoende aangegeven of het voorradig is of niet.
 
3.3 Getracht wordt om de verzending(en) van de bestelde producten op Gamescentraal.nl binnen 1-3 werkdagen te voldoen.
 
4. Aansprakelijkheid 
 
4.1 Gamescentraal.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is toegebracht door aankoop en/of gebruik van geleverde producten en tijdens verzending van de bestelde producten.
 
4.2 Gamescentraal.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een zending niet of te laat aankomt.
 
5. Ruilen- en retourneren van producten
 
5.1 Producten ruilen is alleen mogelijk als het geleverde product in originele en gesealde staat is en het geleverde product binnen veertien werkdagen na levering weer in het bezit is van Gamescentraal.nl. Extra kosten die hieruit voortvloeien zoals verzending zijn voor de rekening van de afnemer.

5.2 Producten zijn alleen te retourneren als het product op het verkeerde adres is gekomen, danwel voor de verkeerde spelcomputer besteld is of defect is binnen de fabrieksgarantie. Het product dient in de originele en gesealde staat binnen veertien dagen in het bezit te zijn van Gamescentraal.nl na levering. Extra kosten die hieruit voortvloeien zoals verzending zijn voor de rekening van de afnemer.


6. Verzendkosten
 
6.1 Per bestelling wordt berekend wat de verzendkosten zijn. De verzendkosten zijn afhankelijk van de grootte van het product en de hoeveelheid. De bedragen voor de verzendkosten zijn terug te vinden op Gamescentraal.nl
 
7. Schadevergoeding
 
7.1 Gamescentraal.nl kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuurwaarde.
 
7.2 Gamescentraal.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website.
 
8. Persoonsgegevens

8.1 De door de klant ingevoerde persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
 
8.2 Gegevens van de klant worden niet verkocht of verhuurd aan derden door Gamescentraal.nl. 
 
9. Annuleringen
 
9.1 Het kostenloos annuleren van een besteld product kan tot 48 uur na de bestelling. Bij een annulering van een bestelling na 48 uur is de afnemer genoodzaakt een vergoeding te betalen van 10% van de oorspronkelijke overeengekomen koopprijs, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Bij aankoop van downloadbare games of kaarten op Gamescentraal.nl wordt een code verstuurd via e-mail naar de klant. De klant heeft, voordat hij de e-mail ontvangt met de code, de betaling al volbracht. Annuleren van de bestelde codes is na de betaling dan ook niet meer mogelijk. Wanneer de klant een verkeerd e-mailadres opgeeft en de code daardoor niet ontvangt, kan Gamescentraal.nl hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.